registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor

Variabilní symbol: 1220096
Datum konání: 22.9.2020
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0507-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program je cílený na problematiku práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou. V první části školení se lektor zaměří na orientaci v situaci - jaké dítě k nám (tzn. sociálním pracovníkům respektive pracovníkům v sociálních službách) přichází. V druhé části školení se budou probírat základní techniky práce (komunikace) s dětmi s psychiatrickou diagnózou.

 

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná vývojová stadia dítěte  a způsoby komunikace s dítětem v určitém vývojovém stadiu
 • získá základní informace, aby se dokázal orientovat ve zprávě od psychiatra či psychologa
 • během školení získá příležitost celou řadu kompetencí natrénovat během cvičení
 • získá základní znalosti o budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu" - důvěra, kontakt, sdělování účelu práce
 • získá informace o tom, jak důležité jsou důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice
 • získá příležitost trénovat vhodné otázky
 • pozná způsoby, jak doporučit odbornou pomoc a spolupráci s odborníky
Program:

1. Úvod. Jaké dítě k nám přichází?

 • Představení lektora a účastníků, vyjasnění obsahu a cílů.
 • Vývojová stadia dítěte a komunikace s dítětem v určitém vývojovém stadiu.

2. Orientace v situaci dítěte

 • Dosavadní řešení obtíží a psychiatrická diagnóza - klasifikace, etiologie a nejčastější diagnózy, psychologické a psychiatrické zprávy, problematické chování dítěte jako symptom.Rodina dítěte - funkčnost, role, vztahy, komunikace, ochota a schopnost rodiny spolupracovat se sociálním pracovníkem atd.; Vytváření hypotéz.

3. Práce s dítětem s psychiatrickou diagnózou

 • Budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu" - důvěra, kontakt, sdělování účelu práce, ne/dobrovolnost spolupráce, nehodnocení dítěte, atd.;Vhodné formulace.

4. Práce a komunikace s dítětem s psychiatrickou diagnózou

 • Důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice.;
 • Jasná, autentická, přímá a srozumitelná komunikace /ZV/ - cvičení, formulace ZV v konkrétní situaci dítěte.
 • Umění se zeptat - vhodné otázky.

5. Ukázky konkrétních metod práce

 • Úkoly a cíle, dohody, pozitivní zpevňování, orientace na zdroje, důsledky chování, vlastní návrhy, grafy, škály, externalizace, mapa rodiny, pravidla, kontrola, represe atd.

6. Závěr - doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).