registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny

DZP Lochovice

Variabilní symbol: 0320 048
Datum konání: 21.10.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Lochovice DZP
, Lochovice - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Absolvent kurzu bude schopen rozlišit hranici, kdy už dlouhodobá zátěž negativně ovlivňuje jeho psychické i fyzické zdraví. Bude znát faktory, které situaci zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci řešit. Bude znát možnosti, jak postupovat při regeneraci a obnově sil. Seznámí se se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny. Vyzkouší si relaxační techniku.

Program:

1. Úvod

  • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2.Stres a jeho působení na člověka

  • Stresory, typy stresu, příznaky stresu, jak být v psychické pohodě.

3. Relaxační techniky - teorie, ukázky

  • Ukazáka tzv. čištění hlavy a techniky "přenesní se na hezké místo", ukázka progresivní relaxace.

4. Syndrom vyhoření

  • Inventář syndromu vyhoření, roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumová, sociální, fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření), faktory zvyšojící pravděpodobnost syndromu vyhoření.

5. Techniky prevence syndromu vyhoření

  • podle temperamentu (vybití, relaxace, odreagování, transformace,
  • podle časové posloupnosti (preventivní, 1. pomoc, následné),
  • deset současných směrů v prevenci syndromu vyhoření (zdravá životospráva, timemanagement, zdravé sebevědomí, pozitivní myšlení, asertivita, relaxační techniky, imaginace-vizualizace, focuseng, bioenergetické cviky, supervize),

6. Závěr

  • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).