registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Obec a dlužník v insolvenci

Variabilní symbol: 0820506
Datum konání: 4.6.2021
Čas: 08:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
 • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
 • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
 • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
 • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
 • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je rozšířit znalosti účastníků v oblasti insolventního řízení a poskytnout aktuální informace k novele zákona o insolvenci a jeho dopad na obce.

Program:

1. Novela zákona a dopad na poplatkové a daňové řízení

 •  Problematika řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení.
 •  Postup orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce poplatku a daně.
 •  Rozbor praktických modelových příkladů.
 •  Jak a kdy přihlásit pohledávky.
 •  Jak správně přihlásit místní poplatky.
   

2. Které pohledávky nebudou uspokojené - §170 InSZ

 • Zjišťování informací v souvislosti s InsZ a GDPR.
 • Včasné přihlášení pohledávky.

3. Správné vyčíslení pohledávky - nesplatný místní poplatek

 • Zápodstatové pohledávky - uplatňování.

4. Exekuce na majetek v rámci insolvence - dva důležité milníky

 • Jak ošetřit nepřihlášené pohledávky apod.
 • Vše z hlediska obce jako věřitele a vše v praktických ukázkách a judikatuře.

5 Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).