registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Strategické plánování pro ÚSC

Variabilní symbol: 0820508
Datum konání: 29.4.2021 - 30.4.2021
Čas: 08:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Stanislav Kocourek
 • Od roku 2006 se zabývá oblastí poradenství, konzultace, vzdělávání v oblastech řízení lidských zdrojů, managementu a rozvoje organizace, sebe rozvoje, supervize, koučování, lektorování.
 • Je autorem řady publikací týkající se oblasti měření spokojenosti v organizacích veřejné správy, přístupu radnice k životnímu prostředí, řízení výkonu státní správy a jak efektivně uplatnit CAF v samosprávných úřadech.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-411/2020 AK/VE-279/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků základní povědomí a znalosti o možnostech strategického a akčního plánování v prostředí veřejné správy, včetně možností efektivní evaluace strategického plánu, a to jak na úrovni samosprávy (strategické plánování města), tak úrovni státní správy (strategické plánování úřadu). 

Program:

1. den 1. Strategické cíle

 • Moderní strategické plánování
 • Strategické plánování a strategický plán
 • Strategické řízení

2. Situační analýza

 • Obecné okolí organizace (SLEPTE)
 • Oborové okolí organizace
 • Analýza společenských trendů
 • Analýza stakeholderů
 • Analýza vnitřního prostředí organizace

3. Praktické příklady SWOT analýzy a analýzy rizik

 • Vnitřní a vnější faktory (SO, ST, WO, WT strategie)
 • Analýza rizik

4. Formulace vize, priorit, cílů, opatření

 • Mise
 • Celková vize
 • Klíčové oblasti
 • Vize oblasti

2. den 5. Formulace vize, priorit, cílů, opatření

 • Strategické cíle
 • Opatření
 • Specifické cíle

6. Praktické příklady pro jednotlivé kroky procesu tvorby strategie

 • Analytická část
 • Návrhová část
 • Implementační část
 • Sestavení projektového týmu
 • Definice příležitostí rozvoje a problémových oblastí

7. Realizace strategie-akční plány, jejich implementace a kontrola

 • Nastavení odpovědností k aktivitám (úkolům)
 • Nastavení termínů k aktivitám (úkolům)
 • Nastavení rozpočtů k aktivitám (úkolům)
 • Nastavení indikátorů naplnění jako součásti budoucí evaluace
 • Tvorba projektových karet k jednotlivým aktivitám
 • Vytvoření metodiky evaluace (hodnocení) plnění SP
 • Vytvoření metodiky tvorby Akčních plánů pro konkrétní období
 • Závěr, diskuse
   


 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).