registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Variabilní symbol: 1520117
Datum konání: 30.11.2020
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Petra Huislová
 • Vystudovala bakalářský obor Aplikovaná ekologie a navazující magisterský obor Krajinné a pozemkové úpravy na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
 • Sedm let se intenzivně věnovala problematice ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v.v.i. na oddělení Pedologie a ochrany půdy.
 • V současnosti je zaměstnaná na Státním pozemkovém úřadu.
 • Je členkou spolku Vše pro půdu, z.s., kde působí jako odborný environmentální konzultant.
 • Vzdělávací činnosti se věnuje od roku 2015.
Lektor 2: Ing. Jan Ureš
 • Absolvent magisterského oboru Krajinných a pozemkových úprav na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
 • V rámci studií začal pracovat na oddělení pedologie a ochrany půdy, kde se věnoval primárně testování protierozních materiálů a technologií, ochraně cenných částí území před produkty eroze, klasifikaci a mapování půd.
 • Krátce se také zabýval tvorbou a správou databáze DTM pro firmu Hrdlička.
 • Od jara roku 2018 se plně věnuje krajinnému inženýrství a souvisejícím ekologickým otázkám pro spolek Vše pro půdu primárně na projektech v Etiopii, ale také v Čechách.
 • Lektorské činnosti se věnuje od roku 2015.

 

 

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2200,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků vhled do problematiky ochrany významných krajinných prvků (dále jen VKP) a současné platné legislativy k nim se vztahující. Zároveň poskytne informace o nutnosti provedení biologického hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy území dle Zákona č. 114/1992 Sb.

Program:

1. Krajinné prvky

 • Definice, obecná ochrana, registrace VKP, legislativa

2. Zásahy do významných krajinných prvků

 • Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a jeho forma

3. Poškozování a kácení dřevin rostoucích mimo les

 • Povolení ke kácení dřevin rostucích mimo les

4. Krajinné prvky a poskytování podpor

 • Kontrola podmíněnosti - DZES
 • Za poškození KP se NEPOVAŽUJÍ.. (v rámci resortu zemědělství)

5. Hodnocení vlivu zásahů na přírodu a krajinu

 • Povinnosti při ochraně životního prostředí
 • Změny v zákonech

6. náležitosti a postup při biologickém hodnocení vlivu zásahů

 • Obsah biologického hodnocení
 • Standardní postup při realizaci biologického hodnocení

7. Závěr - diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).