registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

Plzeň

Variabilní symbol: 0320 703
Datum konání: 17.9.2020
Čas: 9:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Plzeň
, Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Polívková Vraná

Lektorka je od dubna 2006 zařazena v seznamu odborníků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. na zvláštní část zkoušky pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičkých oprávněních a řidičských průkazech a při přestupkovém řízení ve věcech pezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodřáství a správních řízeních souvisejících.

Od roku 2007 vzdělává úředníky a vedoucí úředníky v dalších akreditovaných kurzech průběžného vzdělávání.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je získání a upevnění znalostí pro výkon správních činností při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Program:

1. Řidičské oprávnění - skupiny řidičských oprávnění.
2. Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění.
3.Důvody odnětí, omezení a podmínění řidičského oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění a jeho vrácení.
4. Udělení řidičských oprávnění cizinci a vydání řidičského průkazu.
5. Výměny cizích řidičských průkazů a řidičských průkazů EU
6. Řidičský průkaz - druhy, zapisované údaje, změna údajů, odevzdání a vrácení řidičského průkazu, ztráta, odcizení, neplatnost.
7. Registr řidičů. Centrální registr řidičů. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.
8. Závěr, diskuse, výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).