registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy

Plzeň náhr.termín za 10.11.2020

Variabilní symbol: 0320 709
Datum konání: 18.5.2021
Čas: 08:30 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Plzeň
, Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Tomčalová

Ing. Bc. Barbora Tomčalová působila na Ministerstvu pro životní prostředí - odbor posuzování vlivů na životní prostředí. Nyní působí jako samostatný referent - právník pro Svaz měst a obcí ČR - Praha, kde má na starosti komplexní výkon veřejné správy a samosprávy (územní plánování, odpadové a vodní hospodářství, ochrana přírody, aj.). Je také spoluautorkou publikací a metodických výkladů týkající se vedení krajů v oblasti EIA a příručky pro členy zastupitelstva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků a vedoucích úředníků ÚSC, aktuální informace k oblasti odpadového hospodářství na úrovni státní správy. Účastníci se budou orientovat v základních právních předpisech v odpadovém hospodářství, upevní si znalosti v oblasti orgánů státní a veřejné správy a v kontrolní pravomoci jednotlivých typů obcí. V rámci bloku odpadové hospodářství je obsah zaměřen na obecné povinnosti, kategorizaci odpadů, sběr a výkup odpadů a nakládání s odpady a obaly. V závěru se účastníci seznámí s možností financování projektů a se změnami v rámci chystané novely zákona o odpadovém hospodářství.       

Program:

1. Základní právní předpisy v odpadovém hospodářství
2. Orgány státní a veřejné a správy v oblasti odpadového hospodářství

 • ministerstva
 • Česká inspekce životního prostředí
 • celní úřady
 • orgány ochrany veřejného zdraví
 • kraj, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce
 • kompetence obcí a krajů v odpadovém hospodářství

3. Terminologie v odpadovém hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb.)

 • odpad
 • nebezpečný odpad
 • komunální odpad
 • katalog odpadů
 • odpad podobný komunálnímu
 • biologicky rozložitelný odpad
 • nakládání s odpady
 • zařízení s nakládání odpady

4. Odpadové hospodářství

 • obecné povinnosti
 • povinnosti původců odpadů
 • kategorizace odpadů
 • ohlašování odpadů
 • sběr a výkup odpadů
 • nakládání s odpady, obaly

5. Kontrolní pravomoci jednotlivých typů obcí
6. Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství
7. Operační program životního prostředí - PO3 - možnosti financování
8. Informace k chystané novele zákona, závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).