registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Plzeň

Variabilní symbol: 0320 712
Datum konání: 19.11.2020
Čas: 9:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Plzeň
, Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek a upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou.

Program:

1. Struktura zákona o veřejných zakázkách

 • Základní pojmy - zadavatel, veřejná zakázka, druhy, předpokládaná hodnota, výjimky z působnosti zákona
 • Zadávací řízení - druhy a podmínky použití, zvláštní postupy, finanční limity, lhůty, zadávací dokumentace, kvalifikace, výběr hodnotících kritérií, posuzování a hodnocení nabídek, mimořádně nízká cena, metody hodnocení, komise, uzavření smlouvy, dodatky, vyloučení uchazečů.
 • Vícepráce a méněpráce, dovolené změny závazků
 • Soutěž o návrh
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele - námitky, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, přestupky.
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů
 • Zadávání zakázek malého rozsahu

2. Posouzení kvalifikace uchazečů a zájemců

 • Základní a profesní kvalifikační předpoklady
 • Prokazování ekonomických, finančních a technických předpokladů
 • Obchodní podmínky

3. Informační systém o zadávání veřejných zakázek

 • Uveřejňování, komunikace, elektronická komunikace, kódy CPV

4. Dohled nad dodržováním zákona

 • Přezkoumání úkonů zadavatele
 • Nápravné opatření, delikty

5. Závěr, diskuse, výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).