registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN

Variabilní symbol: 1521008
Datum konání: 19.2.2021
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář se zaměřuje na objasnění problematiky existence dítěte v rodině, vysvětluje princip fungování rodiny jako určitého emočního schématu, který se proměňuje a nárokuje v různých etapách socializačního vývoje jednotlivých členů tohoto systému. Bližší ozřejmení různých projevů rizikového chování u rodičů ve smyslu jejich nedostatečných rodičovských kompetencí ve vztahu k dítěti potencuje komplikovaný bio-psycho-sociálně-spirituální vývoj a následné rizikové chování vede k dekompenzaci nejen na úrovni jedince, ale celé rodiny. Syndrom CAN ve smyslu vymezení pojmu, forem a druhů, základního členění a specifikace otevře účastníkům semináře ucelený pohled na tento velmi nepřiznivý jev a následný deprivační stav u dítěte. Seminář poskytne dostatečné informace pro možné posouzení syndromu CAN, možnostech řešení, prevenci nápravy v oblasti sociální péče a spolupráce v pomáhajících profesích.

 

 

 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s formami a projevy CAN, naučí se identifikovat příčiny a kontext vzniku CAN, seznámí se s možnostmi prevence a včasného rozpoznání tohoto sociálně patalogického jevu.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora, účastníků, cíl semináře, očekávání, organizační záležitosti.

2. Dítě v rodině, vývoj a výchova - fyziologie a patologie

  • Rodina jako systém, vysvětlení pojmu emoční schema rodiny, separační růstové nároky a výchova v kontextu rodiny.
  • Rizikový rodiče.

3. Syndrom CAN

  • Vymezení pojmu, formy a druhy, základní členění, příklady z praxe.

4. Následky syndromu CAN

  • Posuzování, kritéria, hlavní příznaky. 

5. Systémové týrání jako zvláští forma CAN

  • Sociální práce v kontextu vyhledávání, specifikace, pomoci a prevence syndromu CAN.

6. Reakce dětí v rodině v kontextu různých forem závislostí.

  • Zejména na alkoholu, drogách a gamblerství.

7. Péče o týrané, zanedbávané a zneužívané dítě

  • Poradenství, pomoc a následná péče ve smyslu nápravy deprivace dítěte, prevence CAN.

8. Závěr - diskuse, rekapitulace, hodnocení kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).