registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 1021001
Datum konání: 14.1.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník získá vhled do problematiky mezilidské manipulace v komunikaci. Seznámí se s možnostmi rozpoznávání manipulativní komunikace a chování. Získá povědomí o principech, pravidlech a fázích zvládání manipulativního chování na profesionální úrovni. Získá vhled do komunikačních dovedností, jež jsou součástí konstruktivní sebeobrany, tzv. kontramanipulace.

Program:

1. Jak spolu mluvíme - běžná, profesní a manipulativní komunikace

 • Funkce komunikace - sdělení, sdílení, duševní hygiena, komunikační hry.
 • Zásady profesní komunikace. 
 • Pracovní role a její vliv na komunikaci a také na možnosti konstruktivní sebeobrany při setkání s manipulací.

2. Emoční typologie a přesvědčování

 • Nelze nekomunikovat - emoční typologie jako zdroj nechtěné verbální a zvláště neverbální manipulace v komunikaci.
 • Využití znalosti emoční typologie pro motivaci a přesvědčování. Úvod do asertivity.

3. Rozpoznávací manipulace

 • Jak rozpoznat manipulaci. Vědomá a nevědomá manipulace s lidmi.
 • Destruktivní manipulace.
 • Co manipulátor říká a co tím myslí.
 • Proč jsou manipulátoři úspěšní.

4. Nejčastější typy manipulátorů

 • Druhy manipulace - zmatení partnera na úrovni racionálního uvažování, vyvedení z emoční rovnováhy, získávání poziční převahy.
 • Různé typologie manipulativního chování.

5. Agresivní a arogantní chování

Různé příčiny agresivního a arogantního chování.

Agresivita - osobnostní charakteristika,

 • cholerický afekt,
 • úzkostná agresivita,
 • duševní hygiena,
 • pomsta, psychopatologie.

Arogance a nízká hodnota ega.

6. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací

 • Základních pět strategií řešení konfliktů - odstupňované řešení.
 • Techniky kontramanipulace: parafrázování, "odkrytí hry", odmítnutí neoprávněného požadavku, ignorování nekonstruktivní kritiky, protiotázky, aj.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).