registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nový zákon o odpadech

Variabilní symbol: 0821016
Datum konání: 4.11.2021
Čas: 9:30 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Tomčalová

Ing. Bc. Barbora Tomčalová působila na Ministerstvu pro životní prostředí - odbor posuzování vlivů na životní prostředí. Nyní působí jako samostatný referent - právník pro Svaz měst a obcí ČR - Praha, kde má na starosti komplexní výkon veřejné správy a samosprávy (územní plánování, odpadové a vodní hospodářství, ochrana přírody, aj.). Je také spoluautorkou publikací a metodických výkladů týkající se vedení krajů v oblasti EIA a příručky pro členy zastupitelstva.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k novému zákonu o odpadech a souvisejících předpisech na úrovni státní správy.

Program:

1. Základní předpisy v odpadovém hospodářství

  • viz níže

2. Orgány státní a veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

- ministerstva
- Česká inspekce životního prostředí
- celní úřady
- orgány ochrany veřejného zdraví
- kraj, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce
- kompetence obcí a krajů v odpadovém hospodářství

3. Terminologie v odpadovém hospodářství (dle zákona č. 541/2020 Sb.)

- odpad
- nebezpečný odpad
- komunální odpad
- katalog odpadů
- odpad podobný komunálnímu
- biologicky rozložitelný odpad
- nakládání s odpady
- zařízení k nakládání s odpady

4. Odpadové hospodářství

- obecné povinnosti
- povinnosti původců odpadů
- kategorizace odpadů
- ohlašování odpadů
- sběr a výkup odpadů
- nakládání s odpady, obaly

5. Kontrolní pravomoci jednotlivých typů obcí
6. Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství
7. Operační program životní prostředí - možnosti financování
8. Závěr - shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).