registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

ADHD - výchovné působení

Variabilní symbol: 0821018
Datum konání: 24.6.2021
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s definicí a diagnostikou ADHD, ADD. Dále se seznámi s projevy ADHD, ADD v sociální oblasti. Účastníci dále pochopí důvody poruch chování, které mohou v důsledku ADHD nebo ADD vznikat. Budou seznámení s výchovnou problematikou těchto dětí v rodině a ve škole. Na konkrétních případech z praxe budou demonstrovány konkrétní informace o dané problematice tak, aby účastníci pochopili rozdíl mezi ADHD, ADD a nevhodnou výchovou dítěte, která může být signalizována shodnými projevy. Závěrem budou účastníci informování o možnostech spolupráce rodičů, školy a OSPOD.

Program:

1. Definice a diagnostické metody ADHD, ADD

  • Účastníci se seznámí s definicí a zároveň s metodami, které vedou k diagnostikování problému. Seznámí se rovněž s rozdílnou rolí při diagnostice lékař - speciální pedagog.

2. Projevy v chování dětí s ADHD, ADD

  • Účastníci se seznámí s projevy chování dětí v různých věkových kategorií a to od kojence až po adolescenta s upozorněním na projevy v chování i v dospělém věku.

3. Důvody nežádoucího chování dětí s ADHD

  • Účastníci budou seznámeni se sociálními a psychologickými procesy, které bedou k nežádoucímu chování dětí s uvedenou diagnozou a zároveň i ostatních vrstevníků, které s těmito dětmi přichází do kontaktu.

4. Význam spolupráce rodiny a školy pro výchovu dítěte s ADHD, ADD a zároveň informace pro poradenství rodinám v dané oblasti

  • Účastníci budou seznámeni s postupy při vzdělávání a výchově těchto dětí ve škole a v návaznosti v rodině. Budou rovněž seznámeni s některými chybami, které se v praxi opakují.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).