registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavby v katastru nemovitostí

Variabilní symbol: 1521025
Datum konání: 15.10.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

       Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.        

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je účastníky seznámit se současnou podobou právní úpravy a rozhodovací praxe týkající vedení katastru nemovitostí. Důraz bude kladen na objasnění jednotlivých postupů katastrálního úřadu a dopadů úkonů katastrálního úřadu na věcná práva k zapisovaným nemovitostem.

Program:

1. Část - Úvod a rozsah evidence

  • Základní pojmy a zásady katastrálního zákona
  • Vymezení věci a stavby z pohledu zásady seperficies solo cedit (občanskoprávní vymezení staveb, stavby jako součást pozemku, liniové stavby)
  • Předmět evidencše v katastru nemovitostí (konkrétní vymezení pravidel pro obsah katastru nemovitostí, zapisované pozemnky, stavby a věcná práva)
  • Právní účinky zápisu práv v katastru nemovitostí (především pravidla a účinky publicity zápisů v katastru, změny a jiné zásahy do zapsaných práv)
  • Poskytování údajů z katastru nemovitostí

2. část - Činnost katastrálního úřadu

  • Rozdíl mezi jednotlivými typy zápisů práv do katastru nemovitostí (vklad, záznam a poznámka)
  • Náležitosti jednotlivých podání pro katastrální úřad (spolu s vymezením rozsahu přezkumu veřejných a soukromých listin dokládaných k návrhům na provedení zápisu práva)
  • Zápis jiných údajů než práv do katastru nemovitostí
  • Součinnost katastrálního úřadu se stavebními úřady
  • Závěr, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).