registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních

Variabilní symbol: 1521029
Datum konání: 22.6.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0603-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V rámci sociální práce a opatrovnictví se často setkáváme s osobami, které již nezvládají rozhodovat kvalifikovaně o svém zdravotním stavu. Nejsou schopny dovodit, co by pro ně bylo, a nebylo vhodné. Nedokáží samostatně podstoupit léčbu a to buď pro naprosto neorientovaný náhled na svoji situaci (např. v pokročilém stádiu demence) anebo pro svůj těžký hendikep, který jim neumožňuje si říci o pomoc (např. schizofrenie). Nezřídka se setkáváme také s osobami, které pro svoji nemoc a život třeba na okraji společnosti, nejsou schopni získat lékařské ošetření na potřebné úrovni. S celou škálou řešení situací ve zdravotnictví musí pomáhat osoby z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, pracovníci obcí, opatrovníci). Pokud je ale povinností pomáhat, je třeba také znát jednotlivá práva svá i pacientů, i ošetřujících lékařů. Je třeba znát nejen práva, ale i povinnosti. Lékaři ale nejsou právníci a někdy nedokáží své postupy, po právu, zdůvodnit a vzniká tak mnoho otázek. Ve společnosti není všeobecně známo, kdo bude rozhodovat u osob, které jsou omezeny v jednání o svém zdravotním stavu. Často dochází k ošetření bez náležitých podkladů anebo v ohrožujících situacích k ošetření nedojde (ošetření je odmítáno).Pokud neznáme práva a povinnosti, neznáme své možnosti a nevíme, kdo nám může ve slabé chvíli pomoci své práva vymáhat a plnit naše povinnosti, dochází k častým nedorozuměním, nepochopením a dokonce až k nezákonným postupům.  

Cíle kurzu:

Absolvent by měl zvládnout rozlišit situace, kdy si osoba může za sebe ve zdravotnictví jednat, a co by mohla podepsat a to na základě odhadnutí sociálních dovedností osoby. Absolvent by také měl být schopen určit svoji roli a objem své nápomoci osobě (rada, doprovod, podpora k vymožení práv, pomoc osobě v obhajobě jejich práv). V rámci doprovodů do zdravotnického zařízení by měl být absolvent (z pozice sociální práce i opatrovnictví) schopen účinně hájit práva slabší doprovázené osoby proti občasně neznalým pracovníkům zdravotnických služeb.    
     

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků.
 • Úvod do problematiky, představení zákonného podkladu a literatury.

2. Povinnosti lékaře

 • povinnost zásahu/pomoci,
 • povinnost poučit,
 • život zachraňující úkony,
 • povinnosti lékařů ošetřit poučenou osobu,
 • povinnost poučit jiného když není současně schopen přijmout. 

3. Práva a povinnosti pacienta

 • informační právo a povinnost,
 • právo na důvěrníka,
 • přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb,
 • právo na revizní posudek,
 • povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup. 

4. Poskytnutí informovaného souhlasu a vlastní rozhodnutí o zákroku

 • kdo má právo za sebe jednat, i když ošetření nerozumí,
 • poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta,
 • kdo má právo poskytnout souhlas se zákrokem za duševně postiženou osobu,
 • koho může pracovník ze zdravotnického zařízení žádat o podpisy. 

 

5. Role opatrovníka, sociálního pracovníka, rodiny

 • postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce,
 • osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu,
 • role sociálního pracovníka při doprovodu uživatele do zdravotnického zařízení, zdravotnickém ošetření,
 • pravomoci a povinnosti opatrovníka. 

6. Poskytování informací

 • sociální služba a sdělování informací ze zdravotnické oblasti zjištěných při výkonu sociální práce,
 • může pracovník zdravotnického zařízení užít osobní údaje pacienta ke komunikaci se třetí osobou (např. při podání žádosti do služby za pacienta).

7. Nedobrovolná hospitalizace a poskytování zdravotnických služeb bez souhlasu, proti vůli

 • postavení pacienta,
 • povinnosti lékařů,
 • povinnosti opatrovníka,
 • rozsah oprávnění lékaře provést zákrok, ošetření, hospitalizaci,
 • řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí,

8. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).