registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál

Variabilní symbol: 1021039
Datum konání: 27.4.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu a na příkladech procvičit účtování podle českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Téma je zaměřené na vlastní kapitál. Téma považujeme za důležité a každoročně použitelné.

Program:

1. Změny ČÚS k datu konání kurzu (stručný přehled)

2. ČÚS č. 701 - Hlediska pro členění analytických účtů, okamžik uskutečnění účetního případu

3. ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje

  • pravidla k účtování o jmění účetní jednotky, transferech na pořízení dlouhodobého majetku, jiných oceňovacích rozdílech, opravách předcházejících účetních období, schémata účtování a příklady účtování o vlastním jmění, opravách předchozích účetních období a jiných oceňovacích rozdílech                                                                

4. ČÚS č. 703 - Transfery

  • základní pojmy (transfer, příjemce, poskytovatel, zprostředkovatel), dělení transferů (krátkodobé a dlouhodobé, provozní a investiční, průtokové, s povinností vypořádání), postupy a příklady účtování o jednotlivých druzích transferů u příjemce            

5. ČÚS č. 704 - Fondy příspěvkových organizací

  • vazba na zákon č. 250/2000 Sb., rozdělení hospodářského výsledku, rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku, fond odměn, investiční fond, ostatní fondy, kontrola krytí investičního fondu, účtování o příspěvku zřizovatele, pokrytí odpisů zřizovatelem a odvod z odpisů.                                                                                                                    

6. Upozornění na nejčastější chyby z praxe (v rámci bodů 3,4,5)

7. Dotazy, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).