registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jak identifikovat oběť domácího násilí

Zakázka Praha 18 - Akreditace MPSV ČR

Variabilní symbol: 0321 202
Datum konání: 22.6.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-599/2019 AK/VE-371/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit u cílové skupiny úředníků znalosti v oblasti domácího násilí, které prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení všech aktérů emočního schématu rodiny zaujímají přední místo v náročnosti diagnostiky, intervence a prevence. 

Program:

1. Jak identifikovat oběť domácího násilí

 • Úvod do problematiky domácího násilí.
 • Vysvětlení domova ve smyslu emočního schématu, základ socializace člověka.
 • Specifické znaky, mýty o domácím násilí.

2. Charakteristické znaky domácího násilí

 • spouštěče, příčiny a projevy,
 • formy domácího násilí,

3. Aktéři domácího násilí

 • rizikový muž a riziková žena ve smyslu možné oběti a agresora,
 • osobnostní nastavení, individuální časová osa oběti a agresora,
 • důsledky domácího násilí v transgenerační nastavenosti,
 • kazuistiky,

4. Domácí násilí

 • cyklus týrání,
 • řešení domácího násilí,
 • úskalí intervence,
 • multidisciplinární intervenční spolupráce,
 • kazuistiky,

5. Balintonská skupina. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).