registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Existenciální Self Management

NOVINKA

Variabilní symbol: 1021052
Datum konání: 7.10.2021 - 8.10.2021
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Rostislav Honus

Lektor se zabývá rozvojem a koučováním lidí, se zaměřením na otázky hodnot a smyslu v organizacích a v profesním životě, management, psychologii a sociologii organizací, systémy řízení lidských zdrojů a kulturu organizací, existenciální filozofií a psychologií.

Je spolutvůrcem projektů Benchmarkingová iniciativa 2005, Benchmarking sociálních služeb a Úřad s úsměvem.

Realizoval řadu personálních auditů a projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, implementaci systému řízení lidských zdrojů a zákaznickou orientaci.

Absolvoval sebezkušenostní logoterapeutický výcvik, výcvik integrativního koučování a program IIC pro supervizory.

Působí jako kouč a supervizor v sociálních službách. Je poradcem organizace Bílý kruh bezpečí a  autorizovaným poradcem pro pozůstalé. Zabývá se také muzikoterapií ve spojení s aktivní imaginací.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0072-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolventi kurzu:
• se orientují v základech existenciálního přístupu a logoterapie a umějí principy prakticky využít ve vztahu k sobě, ve vztazích, v týmu a při práci s klienty,
• umějí prakticky použít techniky 4 kvadrantů, profesního a osobního kola rovnováhy, gradientu vztahů,
• umějí v praxi pracovat s představou cílového stavu a imaginací jako základními motivačními faktory,
• dokáží v praxi uplatnit znalosti o 4 existenciálních záležitostech a pracovat s otázkami svobody, vůlí ke smyslu a odpovědností ve vztazích,
• si lépe dokáží nastavit hranice odpovědnosti při práci s klientem a ve vztazích s druhými lidmi, což představuje zásadní faktor prevence syndromu vyhoření,
• budou lépe připraveni přijímat svět a vztahy takové, jaké jsou,
• dokáží použít nabyté znalosti, dovednosti a existenciální techniky v rámci prevence syndromu vyhoření,
• umějí pracovat s tématy ztráty a pocitů viny v profesním i osobním životě,
• umějí v praxi použít projektivní techniky (projektivní karty) při práci s lidmi.

 

Program:

1. den 1. Úvod a technika 4 kvadrantů

 • Představení a očekávání účastníků.
 • Práce s technikou 4 kvadrantů.

2. Úvod do existenciálního přístupu a logoterapie

 • Přednáška v návaznosti na techniku modulu č. 1.

3. Vůle ke smyslu

 • Smysl a profesní život, smysl v osobním životě - technika profesního kole rovnováhy a technika osobního kola rovnováhy.

4. Priority - co je a není důležité

 • Práce s životními prioritami v konfrontaci s reálným profesním a osobním životem - sebezkušenostní technika Dezidentifikace.

5. Láska a vztahy

 • Výklad. Sebezkušenost - využití technik gradientu vztahů a grandientu profesních vztahů s kolegy, institucemi a klienty.

6. Důležitost hodnot v životě člověka

 • Práce s technikou identifikace klíčových hodnot v osobním a pracovním životě.
 • Porovnání výsledků a diskuze odlišností.

7. Budoucnost, naděje a štěstí

 • Výklad k významu očekávání a postojovým hodnotám v existenciálním přístupu a v logoterapii.
 • Všímavost a bytí tady a teď.
 • Práce s technikami: Mám štěstí, protože....., tři kontrolky spokojeného života, Poprvé a naposledy.

2. den 8. Ztráty a pocity viny

 • Výklad k otázkám zpracování ztrát a pocitů viny.
 • Postoj a svoboda volby V. Frankla.
 • Technika Breuerovo probuzení, technika dopis, technika změna perspektivy.

9. Moc podvědomí a tajemství motivace

 • Výklad - vztah podvědomí a motivace, touhy a přání versus realita.
 • Sebezkušenostní práce s technikami: tvořivá imaginace, aktivní imaginace s muzikoterapeutickou hudbou, rozhodovací technika - triáda rozum/intuice/integrace, práce s projektivními kartami v rámci osobního a profesního života.

10. Existenciální psychopatologie I.

 • Shrnující a rozšiřující výklad formou prezentace a přednášky.
 • Patologické formy adaptace na základní záležitosti I. D. Yaloma a V. E. Frankla.
 • Shrnutí dosavadních znalostí.
 • Systematický přístup.
 • Ericksonovské principy a nabídka dalších technik pro další studium a práci.

11. Existenciální psychopatologie II.

 • Základní záležitosti I. D. Yaloma.
 • Principy logoterapie V. Frankla.
 • Patologické formy obrany - odpovědnost.
 • Patologické formy obrany - existenciální osamělost.
 • Patologické formy obrany - vůle ke smyslu.
 • Patologické formy obrany - konečnost bytí.
 • Přehled technik použitých v kurzu a jejich využití v osobním životě, při týmové práci s kolegy a při práci s klientem.
 • Techniky využitelné k motiva klientů ke změně.

12. Závěrečná reflexe kurzu ze strany účastníků a lektora

 • Závěrečná reflexe kurzu ze strany účastníků a lektora, zpětná vazba, závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).