registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Veřejná podpora v praxi obcí

Variabilní symbol: 1021054
Datum konání: 19.10.2021
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Michael Kincl

Státní rigorózní zkouška v oboru Právo na Právnické fakultě MU v Brně. V současné době je zaměstnán na Nejvyšším soudu jako právník, asistent soudce. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2004 soudní znalec pro obor ekonomika, ekonomické odvětví různá, specializace veřejná podpora. Pravidelná přednášková činnost v oblasti veřejné podpory pro ministerstva, kraje, obce, soukromé vzdělávací agentury.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti veřejné podpory, pravidel veřejné podpory, postupů při poskytování veřejných finančních prostředků v souladu s pravidly veřejné podpory dle předpisů Evropské unie a České republiky.

Program:

1. Veřejná podpora (význam pravidel EU)

2. Právní základ – seznámení se základními předpisy EU a ČR

3. Základní pojmy – definice veřejné podpory

4. Obec jako poskytovatel veřejné podpory

  • povinnosti
  • odpovědnost
  • pravidla
  • podoby veřejné podpory
  • posouzení
  • oznámení
  • co není veřejnou podporou

5. Podpora malého rozsahu (de minimis), registr podpor malého rozsahu

6. Nařízení o blokových výjimkách (kategorie a druhy, specifická pravidla, limitace výše podpory)

7. Služby obecného hospodářského zájmu (důvod exisktence pravidel a jejich dodržování, důsledky porušení)

8. Případy z rozhodovací praxe Komise a Soudního dvora EU

9. Postupy a řešení příkladů z praxe

10. Závěr diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).