registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Včasná detekce rizikového chování dětí

Variabilní symbol: 1221208
Datum konání: 28.5.2021
Čas: 8:00 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Karviné
Karola Śliwky 50, 735 06 Karviná - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Má-li sociální pracovník k dispozici patřičnou vnímavost, dovednosti a nástroje, může včas zachytit signály, které mohou upozorňovat na problémy dítěte jak ve školní prostředí, tak v jeho rodině. Je-li vybaven odvahou, vnímavostí, zájmem, znalostmi a dovednostmi, může pomoci předejít závažným formám rizikového chování na úrovni jednotlivce i skupiny. Nezřídka může odhalit i závadové prostředí rodiny, či chování rodičů a podpořit účinnou pomoc. Rodina a škola jsou dvě základní prostředí, které formují dítě a stojí za to vytvářet společně podmínky pro jeho zdravý vývoj.

Cíle kurzu:

Účastník
- prohloubí vnímavost vůči změnám v chování, ve výkonu či postojích dítěte
- získá základní orientaci v mechanismech zvládání zátěže dítětem v různých věkových obdobích dítěte
- bude mít přehled  v obranných mechanismech při nadměrné zátěži
- zvědomí si různé projevy dítěte v počátečních stádiích rizikového chování
- bude schopen vnímat kontext a souvislosti
- získá náhled na svoji roli prvotního činitele v prevenci či řešení obtížných situací
- naučí se včas a odpovídající formou zasáhnout a řešit výskyt rizikového chování žáků
 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, očekávání.

2. Teoretická východiska

 • potřeby jednotlivce, skupiny,
 • optimální fungování žáka a rodiny,
 • školní úspěšnost,
 • přesah vlivu rodinného zázemí do školního prostředí,
 • dynamika vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky a mezi rodinou a školou,
 • osobnost pedagoga, styl vedení a nastavení pravidel soužití.

3. Důvody, průběh a cíle včasné detekce

 • cíle nesprávného chování,
 • rizikové chování - oblasti, dopady,
 • formy počátečních signálů dysfunkčních scénářů,
 • kontext včasné detekce: dítě a škola (třída), dítě a učitel, dítě a učivo, dítě a rodina, dítě a volný čas

4. Metody, nástroje a techniky včasné detekce rizikového chování

 • Mapování situace ve škole (třídě), tendencím, norem - metody, techniky.
 • Mapování vztahů ve třídě - sociometrie.
 • Pozorování, rozhovor, FACH - funkční analýza chování.
 • Aktivity.
 • Dokumentace zjištění. 

5. Další postup pro zachycení signálů rizikového chování

 • komunikace s dítětem,
 • s vyučujícími,
 • s rodiči,
 • práce s jednotlivce,
 • se třídou,
 • následná péče,
 • třídnické hodiny,
 • preventivní programy,
 • intervenční programy,
 • interní školní odborná péče,
 • externí odborná péče.

6. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).