registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 465
Datum konání: 12.4.2021 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor:
Akreditace u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

1. Právní rámec inkluzivního vzdělávání, novelizace předpisů

 • hlavní české předpisy, ústavní rámec, vazby mezi nimi
 • mezinárodní závazky, mezinárodní úmluvy
 • podrobné představení inkluzivní vyhlášky a jejích novel 

2. Hlavní podpůrná opatření s důrazem na asistenty pedagoga

 • inkluzivní vyhláška a její přílohy: swystematika podpůrných opatření
 • proces přiznání podpůrných opatření, změna, úloha ŠPZ, procesní možnosti proti rozhodnutí ŠPZ
 • hlavní podpůrná opatření: individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga

3. Spojení s principem nediskriminace, přijímání žáků se speciálními potřebami

 • souvislost mezi rovným přístupem ke vzdělávání a nediskriminačním přístupem, druhy diskriminace, právní postih
 • přijímání ke vzdělávání a správně-právní aspekty
 • nejčastější problematické situace: přijímání žáků se SVP, přestupy apod.

4. Nová související judikatura a praxe veřejného ochránce práv, otázky a diskuse

 • typické případy sporů v oblasti inkluze, přístup Evropského soudu pro lidská práva
 • zajímavé soudní případy a případy veřejného ochránce práv
 • diskuse, otázky

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).