registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 479
Datum konání: 15.4.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

Anotace:

Obsah programu se zaměřuje na základní orientaci, znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s psychiatrickou diagnózou a jejich příznaky. V rámci jednotlivých oblastí programu budou probírány nejčastější typy psychiatrických diagnóz, specifika, jakož i účelné strategie jednání s nositeli těchto poruch z pozice pomáhajícího pracovníka.

Cíle kurzu:

Účastníci tohoto vzdělávacího programu|:

 • získají základní znalosti v oblasti komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou;
 • získají základní dovednosti v oblasti komunikace a navázání dialogu s klientem s duševním onemocněním;
 • získají  elementární znalosti v oblasti komunikace s pacienty se závislostí na návykových látkách;
 • získají základní znalosti v oblasti komunikace s pacienty s úzkostnými a neurotickými poruchami;
 • dokáží jednat s klienty s poruchami osobnosti;
 • získají základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s vývojovými poruchami;
Program:

1. Úvod kurzu

 • Úvod, představení lektora, účastníků, cíle x očekávání. 

2. Uvedení do problematiky psychických onemocnění

 • základní rozdělení duševních chorob,
 • základy orientace v problematice,
 • definice a rozlišení základních psychiatrických diagnóz.

 

3. Překážky v komunikaci a navázání dialogu s klientem s duševním onemocněním

 • překážky v navázání dialogu s klientem na straně klienta i odborníka,
 • práce s člověkem v akutně zhoršeném stavu,
 • komunikace s agresivním klientem.

4. Komunikace s klientem s psychózou, schizofrenií a organickým onemocněním mozku

 • seznámení s příznaky a projevy psychotických onemocnění,
 • schizofrenie a doporučení v komunikaci s člověkem s psychózou, schizofrenií, problematika duálních diagnóz.

5. Komunikace s klientem s afektivní poruchou

 • Seznámení se symptomatikou afektivních poruch (deprese, mánie, bipolární afektivní porucha) a doporučení pro komunikaci s těmito klienty.

6. Komunikace s klientem se závislostí a neurotickým onemocněním

 • Seznámení s příznaky a projevy onemocnění závislosti a neurotických onemocnění a doporučení v komunikaci s těmito klienty.

7. Komunikace s klientem s poruchou osobnosti

 • Rozdělení poruch osobnosti, seznámení s příznaky a projevy lidí s poruchou osobnosti, doporučení v komunikaci s těmito klienty.

8. Závěr

 • Diskuse, příklady, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).