registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Komunikace a umění naslouchat

DZP Lochovice

Variabilní symbol: 0321 032
Datum konání: 24.6.2021
Čas: 8:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Lochovice DZP
, Lochovice - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0204-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je přednáškou i intenzivním tréninkem schopnosti aktivně naslouchat. Účastníci pochopí pravé důvody, proč vznikají potíže s nasloucháním, v čem spočívá podstata plnohodnotného naslouchání, a proč po něm všichni tak toužíme. Získají tipy a inspiraci, jak zdokonalit své naslouchání v běžných i zátěžových situacích. 

Cíle kurzu:

Kurz je přednáškou i intenzivním tréninkem schopnosti aktivně naslouchat. Účastníci pochopí praxé důvody, proč vznikají potíže s nasloucháním, v čem spočívá podstata plnohodnotného naslouchání, a proč po něm všichni tak toužíme. Získají tipy a inspiraci, jak zdokonali své naslouchání v běžných i zátěžových situacích.  

Program:

1. Úvod - představení lektorky, účastníků, jejich očekávání, cíle programu. Mezilidská komunikace

  • Základní funkce, principy a zákonitosti.

2. Profesní komunikační dovednosti.

  • Osobnostní předpoklady pro efektivní profesní komunikaci, omezení komunikace vyplývající z profesní role.

3. Sociální percepce

  • První dojem, stereotypy, chyby ve vnímání.

4. Empatie

  • Předpoklad efektivního řešení konfliktů.

5. Komunikace

  • Uvědomění si úskalí jednosměrné a výhod obousměrné komunikace.

6. Aktivní naslouchání

  • Povzbuzování, objasňování, parafrázování, reflexe, uznání, shrnutí. Nejčastější chyby v naslouchání. Význam zpětné vazby v sociální komunikaci.

7. Nácvik aktivního naslouchání

  • Skupinové řešení problému, aktivní naslouchání jako konverzační dovednost.
  • Aktivní naslouchání při prezentaci odlišného názoru, při přijímání kritiky, při práci s klientem - tišení emocí, principy krizové. Vyhodnocení vzdělávání, shrnutí výuky.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).