registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím

On-line seminář

Variabilní symbol: 1521047
Datum konání: 9.12.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0602-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Lidé, kteří potřebují pomoc sociální služby, rodiny nebo opatrovníka mohou k tíži svého postižení přicházet rychle nebo zdlouhavě. Systém ochrany ale není stejně rychlý jako nemoc. Může se tedy stát, že člověk ještě nemá někoho, kdo by mu s finančními otázkami (nájem, úhrady, půjčky, placení základních potřeb, nákupy věcí dlouhodobě spotřeby, sociální dávky) pomohl, ale už nemá schopnost situaci řešit.
V těchto chvílích může dojít k jeho zneužití („šmejdi“), poškození jeho práv, protože není schopen plnit své závazky (bezdomovectví na základě neplacení nájmu), k ohrožení chudobou (pro nemožnost získat legálním způsobem příjmy). Taktéž může dojít k nadužívání moci nad touto osobou (opatrovník nerespektuje přání osoby; sociální služba samovolně užívá prostředky dle svého uvážení).
Finanční otázky (především dluhy) však jde řešit i zpětně. Postupy to ale nejsou jednoduché a chce to trochu praxe, obratnosti a chuti pomoci. Pokud sociální pracovník nebo opatrovník umí pomoci, mohou člověku pomoci zachránit tisíce korun.
 

Cíle kurzu:

Seminář si klade za cíl seznámit účastníka a poskytnout mu nástroje na účinný boj s dluhy osoby závislé na pomoci, podpoře a opatrovnictví. Účastník by měl zvládnout základní rozvahu a analýzu finanční situace klienta a aplikovat vzory podání. Zároveň by účastník měl být schopen v budoucnu rozlišit samovolné a neoprávněné nakládání ze strany sociální služby, opatrovníka a třetích osob. 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení do kurzu a jeho cíle, očekávání účastníka.
 • Úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury.

2. Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem

 • Schopnost rozhodovat a jednat, jak odhadnout možnou neplatnost jednání, zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, "šmejdi),

3. Nakládání s finančními prostředky osoby v rámci sociální služby

 • vedení účtů v sociální službě (depozitivní účty ano/ne),
 • rozhodování služby o nákupech a dalších úhradách z uložených prostředků,
 • podpora uživatelů služeb v samostatnosti (hranice, rizika, nápomoci, zatížení pracovníků),
 • odpovědnost za škodu při správě majetku,
 • řešení finanční situace u osob v opatrovnictví,
 • spolupráce služby a opatrovníka,
 • vyúčtování správy (je služba povinna se zodpovídat opatrovníkovi nebo soudu),
 • smlouvy mezi službou a opatrovníkem o nakládání s finančními prostředky,
 • kdo komu slouží (služba uživateli, služba opatrovníkovi, opatrovník uživateli, opatrovník službě, kde je samostatnost uživatele a hranice nápomoci).

4. Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem v rámci opatrovnictví

 • samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti/pod opatrovnictvím,
 • vedení účtu na obci/na jméno opatrovance (depozitní účty ano/ne),
 • nakládání s částkou nad rámec soudního rozhodnutí (opatrovance mimo sociální službu a u opatrovance ve spolupráci se sociální službou),
 • vydávání prostředků opatrovanci (docházka na úřad oproti podpisu, přidělování prostředků ve službě, platby poskytované přes rodiny, donáška prostředků opatrovanci, nákupy s opatrovancem),
 • rozdíl mezi sociální prací a opatrovnictvím při nákupech pro opatrovance,
 • odpovědnost za nehospodárné nákupy, bez účtenek.

5. Platnost a neplatnost právního jednání

 • učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci/mimo svou pravomoc,
 • učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem,
 • učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách),
 • pomoc ze strany sociální práce,
 • pomoc ze strany sociálních služeb.

6. Nekalé praktiky při uzavírání smluv

 • neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů,
 • zneužívající ujednání,
 • odstoupení od spotřebitelské smlouvy, pomoc při spotřebitelských sporech, možnosti bezplatné právní a sociální pomoci.

7. Dokazování neplatnosti před a po omezením svéprávnosti

 • zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů,
 • možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz,
 • postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců,
 • při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka),
 • oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků,
 • doručování,
 • bezdůvodné obohacení. 

8. Exekuce

 • správný a nesprávný postup při výkonu či exekuci,
 • uvěřitelný a neuvěřitelný dluh,
 • příklady z praxe
 • vznik/neplatnost počátečního jednání.

9. Závěrečná diskuse

 • otázky a odpovědi,
 • závěrečná diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).