registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí

Variabilní symbol: 1021080
Datum konání: 16.11.2021
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0510-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s kulturou, zvyky a tradicemi jednotlivých etnických skupin. Získají přehled o odlišnostech v chování, postojích klientů,  o rozdílech v hodnotovém systému a o rozdílných přístupech k výchově dětí oproti majoritní společnosti.Absolvent vzdělávacího programu posílí své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a sociální práce s klienty odlišného sociokulturního prostředí. Bude se orientovat v hlavních aktuálních problémových oblastech těchto klientů a jejich rodin.

 

 

 

 

Program:

1. Úvod do problematiky

 • Základní informace o zemích původu - Mongolsko, Sýrie, Rumunsko.

2. Kultura, zvyky a tradice v jednotlivých zemích

 • Přehled o historii, kultuře, zvycích a tradicích,
 • vztahy v rodině,
 • postavení žen ve společnosti,
 • tradiční obřady,
 • symbolika,
 • vnímání času,
 • svátky,
 • tradiční jídlo. 

3. Muslimové, Pravoslavní

 • Islám-Alláh, Prorok Mohamed, Korán, Hadith, Šaría, obřady a svátky.
 • Větve a proudy islámu.
 • Pět hlavních zásad Islámu.
 • Islamský způsob života.
 • Pravoslavná církev - Trojjediný Bůh.
 • Křest.
 • Manželství.
 • Pravoslavné obřady.

4. Způsoby komunikace jednotlivých etnik. Závěr, diskuse.

 • Odlišnosti v chování a komunikaci ve srovnání s českou kulturou a zvyklostmi.
 • Jak jednat při návštěvě doma, oblékání, vhodná verbální i neverbální komunikace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).