registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách

Variabilní symbol: 1021083
Datum konání: 1.10.2021
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0553-VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů, na efektivní vedení pracovníků v sociálních službách a  na podporu týmového ducha na pracovišti. Cílové kompetence: manažerské, interpersonální, komunikační, intrapersonální. 

Program:

1. Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků

2. Pracovní tým

 • charakteristika pracovního týmu,
 • druhy a funkce týmů,
 • znaky a podmínky úspěšných týmů,
 • uplatňování týmové spolupráce,

3. Týmový duch a týmový přístup

 • význam týmového ducha na pracovišti pro všechny aktéry, pro manažera, pro zaměstnance, pro organizace,
 • ukazatele sounáležitosti se skupinou,
 • principy týmového přístupu,
 • podpora vzájemné spolupráce a minimalizace nespolupracujícího jednání podřízených, 

4. Zásady týmového vedení

 • vhodný styl řízení a postupy vedení,
 • pracovní hodnocení a jeho kritéria,
 • pracovní motivace,
 • pracovní podmínky,
 • skupinové cíle,
 • vyjadřování uznání,
 • význam kontrolních činností,
 • poskytování zpětné vazby,

5. Přínosy týmového přístupu při vedení pracovníků v sociálních službách

 • vývoj procesů v pracovních skupinách s týmovým vedením,
 • vztah týmového přístupu a supervize,
 • týmový přístup a prevence mobbingu a syndromu vyhoření,

6. Rizika a limity týmového vedení pracovníků v sociálních službách

 • definování rizik a limitů týmového vedení a možností jejich překonávání,
 • příklady dobré praxe,
 • sdílení zkušeností,

7. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).