registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Transgender, intimita versus sexualita

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 1021084
Datum konání: 23.11.2021
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

 

Cíle kurzu:

Kriticky informovaný pracovník v sociálních službách, zvýšení a posílení profesních kompetencí při práci s klienty. Získání informovaného teoretického rámce tématiky, zvýšení orientace v tématice a posílení profesních kompetencí. Porozumění osobním postojům a možnému vlivu na profesní přístupu k tématice při práci s klienty a rodinami.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení se, představení, očekávání.
 • Nová paradigmata a výzvy odrážející se v sociální práci.
 • Výzkumné poznatky v ČR a mezinárodní srovnání

2. Základy tématiky, transgendru, intimita a sexualita

 • Rozdílnosti v tématech transgender identity, intimity, sexualita a další oblasti v poli nejasné terminologii.

3. Významné vztahy a jejich vliv, problematika oblastí tranzice

 • Reflexe rodinného systému - místa, role, funkce členů rodiny, typy tranzicem a vývoj.
 • Čtyři pilíře intimity a rámec, mapa intimity a rizikové faktory vs. sexuality.

4. Modelová situace, kazuistika

 • Sdílený příběh, video-kazuistika, možnosti práce s klientem a rodinou, bariéry a rizika ve vývoji klienta a další aspekty ovlivňující roli klienta ve společnosti.

5. Rizikové bariéry

 • Aspekty rizikových bariér u vulnerabilních klientů např. závislosti, sebepoškozování, problém s duševním zdravím, rizika nesprávné diagnózy, předsudky, legislativní limity aj.

6. Pravidla práce s klienty

 • Základní pravidla a doporučení práce s adolescenty, rodinami, podpory.
 • Principy rpáce orientované na potřeby klienta.
 • Oblasti duševní pohody klientů

7. Závěr, shrnutí a vyhodnocení

 • Shrnutí a vyhodnocení nejdůležitějších poznatků využitelných v praxi i osobním životě.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).