registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s bolestí klienta

Variabilní symbol: 0821066
Datum konání: 26.10.2021
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 32600 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Bolest je nepříjemný smyslový a citový zážitek, který je spojen s akutním nebo potencionálním poškozením tkáně nebo může být termíny takového poškození popsán. Vnímání bolestivých stimulů je silně individuální. Účastníci získají znalosti porozumění chování uživatele ovlivněného bolestí, vědět jak s tím pracovat. Získají znalosti a přehled v technikách vhodných k podpoře klienta a zlepšení jeho nepříznivého stavu a budou vědět, kterou techniku využít při práci s uživatelem.

Cíle kurzu:

Účastníci:

 • poruzumí chování uživatele ovlivněného bolestí,
 • budou vědět jak s tím pracovat,
 • využijí znalosti při práci s uživatelem,
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, seznámení s obsahem kurzu.

2. Vymezení a charakteristika bolesti

 1. Rozdělení bolesti: fyzická, psychická, akutní a chronická.
 2. Jak dát klientovi prvotní intervenci.

 

3. Fyziologie bolesti

 1. Vznik a postup bolesti.
 2. Projevy klienta v jednotlivých fázích vzniku bolesti.
 3. Vhodné přístupy práce s klientem, vhodné intervence a sociální práce s klientem.

4. Chování a role uživatele. Emocionální reakce.

 1. Chování uživatele při bolesti, jeho tělesné, psychické a emocionální reakce.
 2. Vhodné přístupy ke klientovi a jeho podpora ke změně nepříznivé sociální situace.

5. Bolest a lidské tělo.

 1. Projevy bolesti, reakce těla na bolest, propojení bolesti a chování uživatele.
 2. Možnosti sociální práce s klientem s bolestí, hlavně chonickou bolestí.
 3. Individuální plánování při chronické bolesti a podpora klienta.

6. Závěr

 • Shrnutí, odpověď na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).