registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy - webinář

On-line seminář

Variabilní symbol: 1521059
Datum konání: 22.3.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

 • PrF MU Brno 9/2011
 • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
 • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-675/2021 AK/VE-396/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámení účastníků s aspekty pracovněprávní odpovědnosti při výkonu veřejné správy, zejména pak územní samosprávy. Vzhledem k tomu, že status úředníka, stejně jako jeho činnost, vychází z atributu profesionality a odpovědnosti při respektování péče řádného hospodáře, měly by být účastníci seznámení se všemi aspekty, riziky a hrozbami, stejně jako právy a povinnostmi, které plynou ze specifických právních předpisů. Nesprávný úřední postup, stejně jako pracovní úrazy při kontrolní činnosti v terénu, nebo majetková škoda utrpěná na pracovišti, ztráta svěřených předmětů, prolomení GDPR neuvážený používáním osobních údajů získaných pří správní činnosti apod. mohou vést ke škodě jak na straně úřadu (zaměstnavatele), tak na straně zaměstnance. Cíl vzdělávacího programu, mimo jiné, spočívá v nastínění prevenční funkce, poznání právních předpisů a získání znalostí o tom, jak negativní situace řešit a jak jim předcházet.

Program:

1. Aktuální informace (novelizace, soudní rozhodnutí, výklady kontrolních orgánů)
2. Vysvětlení významu odpovědnosti, praktické zdůvodnění, základní charakteristika a zdůraznění povinností všech zaměstnanců i úřadu
3. Ustanovení části 11. zákoníku práce, související právní předpisy, zákon o úřednících ÚSC, apod., povinnosti vedoucích zaměstnanců, důsledky porušení prevenční povinnosti a odpovědnost obce, personální odpovědnost tajemníka apod.
4. Praktické příklady z praxe, posuzování pracovních úrazů, odpovědnost při nesprávném úředním postupu a dopad na zaměstnance (úředníka) apod.
5. Závěr (shrnutí, odpovědi na dotazy předložené posluchači, diskuse a výměna zkušenosti z aplikační praxe)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).