registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Tvorba vyhlášek o místních poplatcích

Variabilní symbol: 0821071
Datum konání: 11.11.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-142/2006
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vysvětlení právní úpravy místních poplatků, státní správy a samosprávy v oblasti místních poplatků. Vysvětlení pravidel výkonu státní správy a samosprávy v oblasti místních poplatků. Seznámení s možnostmi využití vyhlášky o místních poplatcích k řešení souvisejících problémů obcí. Osvojení si pravidel tvorby obecně závazných vyhlášek, jejich změn, rušení, platnosti a účinnosti, včetně zvláštních podmínek pro obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Rozbor jednotlivých místních poplatků. Seznámení s praxí MV ČR a MF ČR a s nálezy Ústavního soudu. Zodpovězení dotazů účastníků kurzu k veřejné správě.

 

 

 

 

 

 

Program:

1. Právní úprava místních poplatků
2. Samostatná a přenesená působnost v oblasti místních poplatků
3. Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí, změny, rušení, platnost, účinnost
4. Využití obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v praxi, výjimky oproti "běžným" obecně závazným vyhláškám obcí
5. Jednotlivé místní poplatky
6. Zákonnost a nezákonnost obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
7. Praxe MV ČR a MF ČR, nálezy Ústavního soudu k místním poplatkům
8. Dotazy, diskuze


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).