registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva

Variabilní symbol: 1021125
Datum konání: 15.10.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jindřich Pater
 • Lektor je spoluzakladatel a místopředseda  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Působí jako předseda zkušební komise.
 • Specializuje se na technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, BOZP na staveništit.
 • Od roku 2010 je interní auditerem ISO 9001 a 14001
 • Přednáší zejména oblast právních předpisů v praxi výstavby a publikuje řadu publikací a pomůcek k výstavbě v rámci IC ČKAIT, FORUM atd. 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. po několika novelizacích, především se zaměřením na povinnosti a kvalifikaci projektanta a stavbyvedoucího. Ve vazbě na SZ současně připravit účastníky na věcný záměr připravované „Rekodifikace stavebního práva“ ze strany MMR ČR. 

Program:

1.     Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – současný stav

2.       Prováděcí předpisy ke SZ, zejména povinnosti pro projektanta a stavbyvedoucího

 
 • úkoly projektanta, dodržování norem, odůvodnění požadavků,
 • povinnosti stavbyvedoucího a jejich dodržování, řízení stavby, odstraňování závad, vytváření podmínek pro kontrolní prohlídku stavby,

3.       Dokumentace a projektová dokumentace

 • druhy dokumentace
 • zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou,
 • obecné a technické požadavky na výstavbu,
 • obsah,
 • rozsah a kvalitní ukazatele, 

4.       Stavební deník

 • obsah,
 • náležitosti,
 • zápis,

5.   Nový stavební zákon

 • zásadní změny nového stavebního zákona oproti zákonu č. 183/2006 Sb.,
 • vybrané činnosti ve výstavbě (projektant, stavbyvedoucí, zeměměřič),
 • drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní stavby,
 • změnové zákony vyvolané novým stavebním zákonem,
 • téze nových prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu (o dokumentaci staveb, o obecných požadavcích na využívání území, o technických požadavcích na stavby)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).