registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu

Variabilní symbol: 0821075
Datum konání: 19.11.2021
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Téma semináře reaguje na problematiku krize rodiny a komplexnost existence člověka v současnosti. Poskytuje vhled a základní orientaci v situovanosti dítěte v rodině ve smyslu nároku vývoje a výchovy. Na pozadí komplexní propojenosti celého emočního schématu rodiny je vysvětlena fyziologie a patologie této základní jednotky, dále jsou specifikována diagnostická kriteria sociálně patologického jevu, označovaného CAN a vysvětleny intervenční postupy u již zjištěného týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Důraz je kladen i na nutnost spolupráce - multidisciplinární řešení a komplexní preventivní péči. Nedílnou součástí semináře jsou průvodní kazuistiky, které zvyšují porozumění kontextům a zvyšují edukační účinnost a komplexnost zaměření semináře.

Cíle kurzu:

Účastníci semináře získají:

 • vhled a základní orientaci v postavení dítěte v rodině vesmyslu vývoje a výchovy a povědomí o fyziologii a patologii rodiny,
 • informace týkající se kritérií sociálně patologického jevu označovaného CAN a budou jim vyswvětleny intervenční postupy u již zjištěného týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte,
 • budou upozorněni na nutnost spolupráce, multidisciplinární řešení a komplexní preventivní péči,
 • prostřednictvím kazuistik lépe porozumí kontextům a tématice semináře.
Program:

1.Úvod. Rodina jako systém.

 • Představení lektora, účastníků, očekávání účastníků.
 • Jedinec ve společnosti.
 • Schema rodiny jako základní jednotka vývoje a výchovy člověka.
 • Fyziologie a patologie rodinného schematu.
 • Rizikoví rodiče, rizikové děti. 

2. Definice a vymezení pojmu CAN, základní členění

 • týrání tělesné
 • psychické sexduální
 • zanedbávání
 • šikana
 • zloba a nenávist

3. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny

 • Posuzování a kriteria určení týraného dítěte.
 • Hlavní znaky - typy osobnosti deprivovaného dítěte.

4. Možnosti nápravy psychické deprivace dítěte

 • Prevence CAN - primární, sekundární, terciární, sanace rodiny.
 • Organizace na ochranu dětí.

5. Kazuistiky - práce s kazuistikami
6. Závěr - rekapitulace, diskuse, zodpovězení dotazů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).