registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce s manipulativním rodičem

Variabilní symbol: 1021114
Datum konání: 2.12.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Účastníci získají základní informace jak odhalit manipulativního rodiče, proč rodiče manipulují, co dělat, když jeden rodič se staví mezi dítě a druhého rodiče či zavržení rodiče, Jaké nejčastější větičky rodiče k manipulaci používají, jak může být dítě týráno bez viditelných stop, jaké anomální chování rodiče předvádějí a jak vypadá zvlášť narušený rodič. Jaký vliv má toto chování rodičů na dítě a jakou nejvhodnější cestou může sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách dítěti pomoci a vést rodiče ke změně svého jednání?Účastníci získají základní informace jak odhalit manipulativního rodiče, proč rodiče manipulují, co dělat, když jeden rodič se staví mezi dítě a druhého rodiče či zavržení rodiče, Jaké nejčastější větičky rodiče k manipulaci používají, jak může být dítě týráno bez viditelných stop, jaké anomální chování rodiče předvádějí a jak vypadá zvlášť narušený rodič. Jaký vliv má toto chování rodičů na dítě a jako nejvhodnější cestou může sociální pracovník dítěti pomoci a vést rodiče ke změně svého jednání?

Cíle kurzu:

Účastníci získají základní informace jak odhalit manipulativního rodiči, rozeznají charakteristické rysy manipulativního jednání, jejich projevy, anomální chování a možné způsoby jak konkrétnímu dítěti pomoci. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získají základní znalosti o manipulaci a vhodných technikách vedoucích k provázení těchto rodičů ke změně svého jednání vůči dítěti.      
     
 

Program:

1. Jak odhalit manipulativního rodiče

  • Rozeznat charakteristické znaky pro odhalení manipulativní osobnosti, potíže s identifikací, proč také situace není vidět jasně, lze manipulativní osobnost považovat za patologickou?

2. Projevy manipulativního jednání rodičů

  • Když se matka staví mezi dítě a otce, či naopak, zavržení rodiče, vražedné větičky rodičů, týrání bez viditelných stop, patologické vztahy rodičů k penězům, neumějí půjčovat ani dávat, ponižování dítěte a další.

3. Šílené řeči a anomální chování rodičů

  • Lhaní dítěti, předstírání a zmatek v citech, na každé dítě jiný metr, ambivalentní jednání, rodiče nevědí co chtějí, nedůvěra v lékaře a neustálé lékařské prohlídky dítěte, smutné dítě - přezíravý rodič, potíže s poskytnutím pomoci dítěti. 

4. Existuje cesta pomoci dítěte?

  • Jaké dopady má manipulace na děti, jaký je vliv na malé děti, jaké projevy obětování může mít dítě, jak pomoci dítěti, aby se nenechalo zmanipulovat. Když se rodina obrátí proti jednomu členovi, obnovení styků s částí rodiny. 
     

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).