registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou „3E“

Variabilní symbol: 1021106
Datum konání: 30.11.2021 - 1.12.2021
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, PhD.
 • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
 • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
 • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
 • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 4100,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Program:
1. den 30.11.2021
 1. Princip 3E – účelnost, efektivnost, hospodárnost – Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E, s využitím příkladů
 1. Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR   
 2. Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E – obecný postup uplatnění  
 3. Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy   
 4. Příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí MS Excel  
 5. Některé zkušenosti s reálným uplatňováním principů 3E v ČR   
 6. Závěry a vyhodnocení  

2. den 1. 12. 2021

 1. Princip 3E – účelnost, efektivnost, hospodárnost – Metody hodnocení investičních projektů včetně zohlednění rizik, s využitím příkladů
 1. Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR – souvislosti s časovou hodnotou peněz
 2. Úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC   
 3. Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů v MS Excel    
 4. Metody hodnocení investičních projektů s důrazem na zohlednění rizik včetně příkladů v MS Excel    
 5. Diskuse ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování v ÚSC   

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).