registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aktéři domácího násilí a práce s nimi

On-line seminář

Variabilní symbol: 1521087
Datum konání: 4.2.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Sedláčková
 • Od roku 2001 vykonává činnost  probačního úředníka v Probační a mediační službě ČR.
 • Působí jako externí učitelka na ZČU, Pedagogické fakulty, katedry pedagogiky.
 • Má zkušenosti s problematikou sociální práce, probace a mediace, zkušenosti s pachateli, poškozenými a oběťmi TČ. Působí jako poradce pro oběti v rámci projektu PMS - Proč právě já?, psychologický poradce a vedoucí pobočky BKB Plzeň.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
 • Účastníci získají úvodní informace k danému tématu domácí násilí.
 • Úvod k danému tématu - uvědomění si role obou aktérů v rámci domácího násilí, získání informací o druzích a způsobech domácího násilí, prevenci práce s aktéry domácího násilí, dozví se základní informace o výzkumech v této oblasti, předsudky, mýty a seznámení se s možnostmi práce s aktéry domácího násilí.

 

 

Cíle kurzu:

Cílové kompetence
- úvod k danému tématu
- uvědomění si role obou aktérů v rámci DN, získá informace o druzích a způsobů DN, prevenci práce s aktéry DN, dozví základní informace o výzkumech v této oblasti.

 

Program:

Úvod

 • Seznámení s účastníky, představení lektora a účastníků, očekávání a cíle kurzu.

2. Domácí násilí

 • definice
 • znaky
 • příčiny
 • aktéři
 • druhy
 • výzkumy
 • oběť a pachatelé
 • viktimologie
 • předsudky a mýty

3. Prevence domácího násilí

 • prevence
 • sociální prevence
 • viktimologická prevencer
 • multidisciplinární projekt
 • intervence
 • terapie pachatele
 • diskuse nad praxí

4. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).