registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

Variabilní symbol: 0821082
Datum konání: 7.12.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0508-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na průběh procesu vyjednávání o kontaktech dítěte v NRP ev. umístěném v ústavní péči s jeho biologickými příbuznými, a to zejména v případech, kdy je tato domluva komplikovaná. Účastníci se seznámí s kritickými body vyjednávání, doporučenými postupy, důležitými aspekty jednotlivých fází dojednávání i praktickými tipy pro realizaci kontaktu. Součástí programu je i diskuse o hranicích, kdy již kontakt dítěte s biologickými rodiči může být pro dítě potenciálně nebezpeční a možnostmi omezení nebo zastavení průběhu kontaktů. Bude dán prostor pro dotazy účastníků a diskusi nad případy účastníků. 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s postupy vhodnými při vyjednávání o kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou, jejími úskalími a možnými řešeními problémových situací.

 

Program:

1. Úvod do problematiky, účel a smysl kontaktu, podmínky bezpečného průběhu kontaktů

Seznámení s účastníky, očekávání, cíle kurzu.

Zákonný rámec kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými:

 • psychologický význam kontaktu pro dítě a jeho identitu
 • možnosti realizace kontaktu dítěte s rodinou i blízkými momo příbuzenstvo
 • osoby přítomné při kontaktech
 • kontraindikace k realizaci kontaktů

 

2. Jednotlivé fáze dojednávání kontaktů

Postupné kroky vedoucí ke kontaktu:

 • doporučení k realizaci jednotlivých kroků
 • praktická doporučení
 • stanovení hranic a význam jejich dodržování
 • práce s emocemi účastníků v jednotlivých fázích realizace kontaktů
 • práce s očekáváními dítěte
 • vliv kontaktů na ostatní členy rodiny
 • specifika realizace kontaktů v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu

3. Kazuistiky, diskuse nad zkušenostmi účastníků

 • Kazuistiky s tématikou kontaktů dítěte v PP s rodinou
 • Diskuse nad praxí účastníků a dotazy účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).