registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona

Variabilní symbol: 0821086
Datum konání: 10.12.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Blažek
 1. Asistent katedry staveb, meliorací a hrazení bystřin VŠZ, FL Brno
 2. Výzkumný pracovník Ústavu dopravního inženýrství Brno
 3. Vedoucí odboru projektování, inženýrské činnosti, cen a stavebních zakázek GŘ Zemědělské stavby Brno
 4. 1992 – OSVČ – předmět podnikání
 • Vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví
 • Projektová činnost a inženýrské výkony
 • Organizační a ekonomický poradce
 • Technický poradce
 • Lektorská činnost

Organizace a pořádání školení

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávání je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících investorskou a inženýrskou činnost, zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentací a provádění stavebních prácí.

Program:

1. Seznámení s novelizovanými předpisy

 • Novela stavebního zákona 2018 (NSZ) - úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.

2. Zásady zadávání projektové dokumentace a kontrola správnosti

 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku, vyhláška č. 405/2017 Sb. v platném znění.
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací.
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky.
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy.
 • Duševní vlastnictví - technická práva.
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
  • stavebního zákona
  • občanského zákoníku
  • zákona o veřejných zakázkách
  • účetních a daňových předpisů
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr.
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.

3. Druhy územních rozhodnutí, stavebních povolení, opatření stavebních úřadů

 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování.
 • Správní řízení.

4. Seznam navazujících předpisů na novelu stavebního zákona

 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, objednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ, v platném znění.

5. Seznam dotčených orgánů, jejich pravomocí, význam a řešení závazných stanovisek, které jsou nově formulovány ve stavebním zákoně a správním řádu

 • Dokumentace a projednávání EIA
 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - uplatnění v dokumentaci.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).