registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy

Variabilní symbol: 0821088
Datum konání: 16.12.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: ON_LINE (MS Teams)
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na seznámení se základními pojmy teorie citového pouta, vývoj citového pouta a faktory, které jej ovlivňují. Dále se účastníci seznámí s následky nepříznivého vývoje, poruchami citového pouta a jejich jednotlivé typy a projevy. V praktické části budou účastníci seznámeni s možnostmi poradenské a terapeutické práce zaměřené na posilování citového pouta mezi pečovatelem a dítěte. Zároveň budou účastníci informování o limitech a rizicích tohoto terapeutického přístupu, zejména s důrazem na setting, který umožňuje vytvoření základního bezpečného rámce. Pro praktickou ilustraci jsou využívány poznatky z praxe lektora, diskuse na případy účastníků, příklady terapeutických intervencí.

Cíle kurzu:

Absolvent zná teorii attachmentu, chápe význam citové vazby pro rozvoj dítěte, rozlišuje typy a poruchy attachmentu, je seznámen s vlivem poruch attachmentu na dítě a ví jaký zvolit přístup k dítěti s poruchou attachmentu, získá příklady výchovných situací v rodině a absolvuje nácvik modelových výchovných situací.

 
Program:

1.Teorie attachmentu

  • Pojem attachment - citová vazby attachmentové chování význam citové vazby pro rozvoj dítěte. 

2. Typy a poruchy attachmentu

  • Typy attachmentu a jejich poruchy rozložení typů attachmentu v populaci mozek a attachment.

3. Vliv poruch attachmentu na dítě

  • Oblasti problémového fungování v důsledku poruch attachmentu vnitřní pracovní model dítěte Harlowovy experimenty.

4. Utváření bezpeční vztahové vazby v raném věku

  • Význam hry, pláče, podnětové stimulace u dítěte kojeneckého věku.

5. Přístup k dítěti s poruchou attachmentu

  • Bezpečná základna, intersubjektivita, emoční vyladění, hravost, empatie, zvědavost, přijetí pocitů vs. chování dítěte.

6. Terapeutické rodičovství - příklady výchovných situací v rodině

  • principy terapeutického rodičovství,
  • praktická doporučení pro výchovné situace,
  • odborná podpora rodičů,
  • nácvik modelových výchovných situací.

7. Závěr - Evaluace kurzu, zpětné vazby účastníků, popř. lektora


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).