registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Správní řád - aktuality a praxe

Variabilní symbol: 0821208
Datum konání: 29.11.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje
, Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je prohloubit orientaci ve správním řízení a napomoci správné aplikaci jednotlivých právních institutů v každodenní praxi, včetně vedení spisu a úpravy písemností dle platné legislativy. Seminář sleduje rozšíření, prohloubení a aktualizaci znalostí v oblasti správního řádu, zejména z praktického pohledu, dále seznámení se s judikaturou správních soudů a uvedení těchto poznatků do praxe a přispět tak ke zkvalitnění praktického výkonu státní správy. 

Program:

1. Vedení řízení správním orgánem v I. stupni

 • Vyhodnocení podání dle správního řádu, věcná a místní příslušnost správního orgánu, oprávněná úřední osoba, vedení spisu.
 • Postup správního orgánu před zahájením řízení, vlastní zahájení řízení, řízení zahajovaná z úřední moci, řízení zahajovaná na žádost, ústní jednání, dokazování, jednotlivé podklady pro vydání rozhodnutí, předběžná otázka, zajišťovací prostředky správního orgánu, oprávněná úřední osoba, vedení spisu.
 • Přerušení řízení, zastavení řízení jako procesní rozhodnutí, usnesení, rozhodnutí ve věci, příkaz.
 • Náklady řízení, zvláští typy řízení.
 • Náprava vadných rozhodnutí.

2. Odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení
3. Exekuce, exekuční výzva, exekuční příkaz

 •  Exekuce na peněžitá plnění
 •  Exekuce na nepeněžitá plnění

4. Ostatní instituty správního řádu
5. Diskuze, dotazy, praktické příklady


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).