registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti

Praha 4, on-line seminář

Variabilní symbol: 0321 036
Datum konání: 3.12.2021
Čas: 8:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0597-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci semináře získají základní orientaci v obecné a aplikované rovině platných psychologických poznatků a doporučení s aplikací na specifické náležitosti procesu sporu o dítě. Získaná odborná orientace posílí komunikační dovednosti pracovníků SPOD a kurátorů mládeže, a tak napomůže naplnění cíle jejich profesního působení - účinné mediace všech účastníků soudního sporu o dítě, nalezení "oboustranného" smíření v zájmu dítěte, v přesnější "odhalení" přání a zájmu dítěte. Zároveň se obsah vzdělávání snaží respektovat psychohygienické aspekty i s ohledem na vlastní profesní seberealizaci ("burn out" syndromu).

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků, očekávání, struktura vzdělávání.

2. Znalecké posudky vypracovávané pro soudní řízení

 1. Problematika znaleckých posudků - základní informace a terminologie.
 2. Situace, kdy jsou posudky potřeba.
 3. Základní metody používané při zpracovávání posudků.
 4. Význam OSPOD pro znalce.

3. Psychologie výslechu dětí

 1. Základní principy psychologie výslechu dětí.
 2. Problematika "přímé a nepřímé ovlivňování dětí".
 3. Co rozumíme pod pojmem "falešné obvinění".
 4. Jak rozumět pojmu "syndrom zavrženého rodiče".
 5. Základní zásady "střídavé péče".
 6. Seznámení s kazuistikami/analýza kazuistik.

4. Závěr

 • Rekapitulace, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).