registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky

On-line seminář

Variabilní symbol: 1522003
Datum konání: 20.1.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a pracovníci v manažerské pozici patří mezi profese, které se řadí na první místa, pokud jde o výskyt syndromu vyhoření. Práce v těchto profesích je náročná jak po psychické, emocionální, tak i tělesné a morální stránce.
Pro pracovníky je užitečné znát příznaky a následky dlouhodobého stresu, uvědomovat si sám sebe, svoje city, potřeby. Účastníci tohoto vzdělávacího programu získají informace a dovednosti, které jim umožní včas rozeznat příznaky stresu na tělesné rovině a tím předejít rozvinutí syndromu vyhoření. Důležitým cílem je předání informací, jak si nastavit zdraví podporující pracovní a životní styl, aby byl člověk co nejlépe a nejdéle ochráněn před negativními důsledky stresu.
 

Cíle kurzu:

Účastníci budou seznámeni se základními zásadami a principy vědecké psychosomatiky, tzv. celostní medicíny a psychologie zdraví. Rozšíří si znalosti o vztahu a vzájemném ovlivňování myšlení, emocí a těla. Získají informace o možném dopadu myšlení a emocí na zdravotní stav člověka. Porozumí vybraným technikám zvládání negativních emocí a stresu, u kterých se předpokládá pozitivní vliv na zdraví.                                                                                                                                                                     

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Vztah mysli, emocí a těla

 • Tzv. trojí mozek - vztah mysli a emocí, vztah emocí a těla. Focusing.

3. Myšlení: negativní a pozitivní

 1. Zdroje negativního myšlení.
 2. Psychohygienické, psychoterapeutické a alternativní přístupy k odstranění vnitřní disharmonie.
 3. Naučený životní optimismus - metoda ABCDE.
 4. Typy a techniky pozitivního myšlení.
 5. Jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny.
 6. Odpuštění, využití odpuštění v celostní medicíně.

4. Psychosomatika

 • Postavení psychosomatiky v rámci zdravotnictví a vědy.
 • Bio-psycho-sociální souvislosti zdravotnických obtíží; nemoci srdce; problémy v oblasti zažívání; rakovina; pacienti bez diagnózy; duševní poruchy. 
 • MUDr. Rüdiger Dahlke - průkopník psychosomatické medicíny - nemoc jako symbol.
 • Skutečné příčiny nemocí.

5. Vybrané alternativní techniky s možným vlivem na zdraví - popis a stručné vysvětlení

 • celostní medicína,
 • zdravá životospráva jako naslouchání svému tělu,
 • focusting,
 • etikoterapie,
 • Bachovy esence,
 • kineziologie,
 • reiki,
 • mandaly.

6. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).