registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika práce s romskou rodinou

Variabilní symbol: 1221106
Datum konání: 16.12.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Kurz je určen všem, kteří pracují s klienty - Romy, zejména s romskými rodinami a dětmi. Předkládá informace o historii, kultuře, zvycích a tradicích Romů. Seminář věnuje pozornost přehledu specifik práce s romskou komunitou, zejména s důrazem na posílení komunikačních dovedností s touto cílovou skupinou. 

Program:

1. Úvod do problematiky, společenský kontext

 • Přehled o historii, kultuře, zvycích a tradicích Romů.
 • Tradice diskriminace Romů.
 • Romština.

2. Kontext sociální práce s romskou rodinou: rodina, vztahy, postoje, postavení dětí

 • Tradice patriarchální romské rodiny, status rodiny.
 • Status dětí v romské rodině.
 • Starost o vlastní zdraví a zdraví dětí.

3. Problematické oblasti

 • Zaměstnání, dluhy, lichva, výchova dětí.
 • Postoj k penězům, vzdělání.
 • Připravenost dětí na nástup do školy.

4. Efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou

 • Způsob komunikace Romů, odlišnosti v komunikaci majority.
 • Jak podpořit efektivní komunikaci s Romy při sociální práci.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).