registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování

Variabilní symbol: 1221221
Datum konání: 7.12.2021
Čas: 8:30 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Definitivní místo realizace komunikujeme se zadavatelem
, 755 01 Vsetín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, PhD.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků informace v oblasti účetnictví a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách ÚSC a PO, zejména ve vazbě na poslední změny a na časté problémy, se kterými se mohou setkat ve své praxi.

Program:

1. Závazné právní předpisy relevantní pro tuto oblast (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky)

  • shrnutí, vzájemné propojení do souvislostí

2. Aplikace obecných předpokladů a zásad do této oblasti
3. Oceňování dlouhodobého majetku

  • využití zákonem o účetnictví stanovených postupů pro oceňování v jednotlivých titulech pořízení dlouhodobého majetku

4. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

  • modelové příklady jednotlivých variant pořízení

5. Technické zhodnocení a opravné položky ke dlouhodobému majetku
6. Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

  • modelové příklady jednotlivých variant vyřazení

7. Inventarizace dlouhodobého majetku - po věcné stránce, souvislosti s oběhem účetních záznamů
8. Závěr - diskuse, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).