registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami

On-line seminář

Variabilní symbol: 1522007
Datum konání: 28.1.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Kurz zprostředkuje účastníkům základní znalosti z oblasti diagnostiky, prevence a terapie duševních poruch u dětí a mladistvých se zaměřením na speciální problematiku vývojových období dítěte, sociálně klinickou  problematiku a specifické znaky komunikačních strategií s klienty a jejich rodinami. Účastníci získají základy diagnostické orientace v oblasti práce s dětmi a mladistvými s duševní poruchou, porozumí základním pojmům z oblasti psychopatologie dětí a mladistvých a získají základy intervenčních a interpersonálních kompetencí pro týmovou práci s touto cílovou skupinou klientů a jejich rodinami.

Cíle kurzu:

Kurz je zaměřen na získání základů diagnostické orientace v oblasti práci s dětmi a mladistvými s duševní poruchou, na porozumění základním pojmům z oblasti psychopatologie dětí a mladistvých a rozvoj komunikačních, intervenčních a interpersonálních kompetencí pro týmovou práci s touto cílovou skupinou klientů a jejich rodinami

 

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, seznámení se s očekáváním a požadavky účastníků na obsah kurzu.

2. Vývojová období dětského věku a jejich specifika v sociálním kontextu

 1. Vývoj období dětského věku a jejich specifika v sociálním kontextu.
 2. Kojenecké a batolecí období, předškolní období, mladší a starší školní věk, dospívání.
 3. Rozvoj řečových a pohybových schopností, možnosti vyhodnocení aktuálního vývojového stavu klienta a volba odpovídajících strategií a přístup. 

3. Základy psychopatologie dětského a dorostového věku

 • základy obcné psychiatrie,
 • poruchy psychických funkcí, základní diagnostické okruhy z oblasti speciální psychiatrie,
 • ADHD, poruchy chování, poruchy vazby, afektivní poruchy dětského a dorostového věku, dětské neurózy, poruchy příjmu potravy, problematika závislosti.

4. Mutiaxiální diagnostika psychických poruch dětí a mladistvých

 • Multiaxiální diagnostika psychických poruch dětí a mladistvých a její další rozvoj v kontextu ICD 10, její role v oblasti sociální práce s klienty a jejich rodinami.

5. Diferencované přístupy a komunikační specifika

 • Diferencované přístupy a komunikační specifika při práci s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, sociální práce v kontextu komplexního terapeutického modelu.

6. Závěr - Diskuse, odpovědi na otázky účastníků.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).