registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Variabilní symbol: 1521092
Datum konání: 3.6.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-491/2018 AK/VE-274/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s vývojem občanských průkazů a cestovních dokladů v ČR až po současnost a následně objasnit účastníkům důvody, přínosy a souvislosti s novelizací zákona o občanských průkazech a zákonu o cestovních dokladech ve znění pozdějších přepisů.

Program:

1. Vymezení pojmosloví, historický kontext

Dnem 1.7.2018 nabyla účinnosti zásadní novelizace zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech, které nově plošně zavedly elektronickou identitu a eurokonformě umožňují vytvoření Národní identitní autority resp. identitní prostor pro občany ČR. Nově dnem 2. 8. 2021 v souladu s legislativou EU nabývá účinnosti redefinovaný zákon o občanských průkazech zavádějící kromě jiného průkazy s biometrickými údaji.Kurz analyzuje a komentuje změny, důvody, přínosy i problémy spojené s novou právní úpravou nejen z pohledu výkonu státní správy ale též z hlediska historického kontextu a vývoje příslušného pojmosloví a jeho proměn od režimu legitimních dokladů rakousko-uherských přes zavedení občanských legitimací po r. 1918, protektorátní a poúnorové občanské průkazy až k OP v 50.-70 a na konci a přelomu století.Důraz je kladen zejména na plošné zavádění OP s kontaktním elektronickým čipem, dále nově s biometrickými údaji, změny související s vydáváním cestovních dokladů a aktuální správně právní souvislosti. 

 

2. Analýza a komentář k nové právní úpravě, správně právní kontext
3. Pozitiva a negativa, administrativní náročnost
4. Evropský národní identitární prostor
5. Závěr - shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).