registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

Variabilní symbol: 1522015
Datum konání: 3.3.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0577-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2400,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program na základě zpětných vazeb od účastníků rozšiřuje dovednosti a znalosti o přístupu ke klientům s problematikou gamblindu a prohlubuje celkově poznatky a dovednosti v oblasti práce se závislými. V obsahu semináře se může zdát, že tento program nezapadá do celého konceptu kurzu, ale do semináře je zařazen z toho důvodu, že účastníkům tento bod chyběl. Účastníci budou seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a celkově s resocializací závislých. Dále se účastníci seznámí s mapováním rozsahu a závažnosti problému u závislého klienta (diagnostika závažnosti). Významnější část bude věnována motivaci závislých ke změně formou motivačních pohovorů a jejich nácviku. Bude k dispozici více kazuistik a jednotlivých příběhů závislých klientů z praxe.

Cíle kurzu:

Vzdělávací program na základě zpětných vazeb od účastníků rozšiřuje dovednosti a znalosti o přístupu ke klientům s problematikou gamblingu a prohlubuje celkově poznatky a dovednosti v oblasti práce se závislými. V obsahu semináře se může zdát, že tento program nezapadá do celého konceptu kurzu, ale do semináře je zařazen z toho důvodu, že účastníkům tento bod chyběl. Účastníci budou seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a celkově s resocializací závislých. Dále se účastníci seznámí s mapováním rozsahu a závažností problému u závislého klienta (diagnostika závažnosti).Významnější část bude věnována motivaci závislých ke změně formou motivačních pohovorů a jejich nácviku. Bude k dispozici více kazuistik a jednotlivých příběhů závislých klientů z praxe.

Program:

1.Mapování očekávání účastníků a úvod do problematiky kurzu

 • Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, upřesnění cíle kurzu formou diskuze.

2. Problematika gamblingu

 • diagnostika,
 • formy gamblingu,
 • motivace k léčbě,
 • léčba,
 • prevence relapsu,

3. Dynamika psychických procesů u závislých, fáze závislosti

 • bažení,
 • prevence relapsu,
 • závislostní rysy chování,
 • práce s diagnostickými dotazníky,

4. Motivační rozhovory, vnitřní motivace

 • Teorie motivačních pohovorů, práce s navyšováním vnitřních motivací klienta a praktický nácvik technik.

5. Prostředí terapeutických komunit a nástroje léčby v terapeutických komunitách, reaocializace a reintegrace závislých

 • fáze léčby závislosti,
 • typy terapeutických skupin,
 • práce s rodinou závislých,
 • překážky v léčbě závislosti,
 • duální diagnozy,

6. Kazuistiky závislých klientů, práce s kazuistikami a životními příběhy

 • Kazuistiky závislých klientů, práce s kazuistikami a životními příběhy.

7. Shrnutí, diskuze, dotazy

 • Dotazy, diskuze na épřípady z praxe samotných účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).