registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obec a voda

Variabilní symbol: 1522017
Datum konání: 18.2.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Centrum Langhans
Vodičkova 707/37, 11000 Praha 1 - Podrobné informace
Lektor: Ing. Dominika Čermáková
  • Vše pro půdu z.s./All for Soil - odborný zemědělsko-environmentální konzultant a člen statutárního orgánu - spolek věnující se zeširoka ochraně půdy a vodnímu režimu v krajině. Výrazně spolupracuje s organizací Člověk v tísni, Českou rozvojovou agenturou, Českou geologickou službou.
  • Vyučuje na ČZU v Praze (předmět: protierozní ochrana půdy)..
  • Je spoluautorkou řady publikací.
  • Vykonává lektorskou činnost zaměřenou na protierozní opatření půdy.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-558/2020 AK/VE-377/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků vhled do problematiky ochrany vody, vztahů k vodním dílům, čistírnám odpadních vod, kanalizacím atd. a současné platné legislativy k nís se vztahující. Kurz poskytne seznámení se zákonem 254/2001 Sb. o vodách a 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Program:

1. Seznámení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
2. Seznámení se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
3. Vodní díla (právní stav, dokumentace, povolení atd.)
4. Práva a povinnosti vlastníků vodních děl
5. Obec vlastníkem studny (nájemní smlouva, věcné břemeno)
6. Obec vlastníkem vodovodu (vlastnické právo, zajištění dodávek pitné vody, provozovatel, majetková evidence)
7. Obec vlastníkem kanalizace (vlastník, smlouva)
8. Obec vlastníkem čistírny odpadních vod (odborná způsobilost, majetková povinnost provozovatel, evidence)
9. Obec vlastníkem vodní nádrže (vlastník, spoluvlastník, povinnosti, kontroly, sankce)
10. Jiné vztahy obcí k vodním dílům - uživatelský, nájemní, účastník řízení, dotace
11. Závěr - diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).