registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pěstounská péče

Variabilní symbol: 0822009
Datum konání: 28.1.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1045-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2090,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
 • aktuality, změny v právních předpisech, judikatura, zkušenosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z aplikace  právní úpravy všech forem náhradní výchovy, úskalí rozhodování podle občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pozitiva a negativa při aplikaci právní úpravy,
 • kombinace jednotlivých forem, odpovědnost za děti při  rozhodování o volbě formy náhradní rodinné péče,
 • pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská péče na přechodnou dobu, jako časté formy náhradní rodinné péče, zprostředkování,příprava a výběr pěstounů, jejich postavení podle zákona a v praxi, podpora pěstounů, jejich doprovázení  a vzdělávání, uzavírání a kontrola dohod uzavřených s pěstouny, formy spolupráce OSPOD a pověřených osob s pěstouny a biologickou rodinou dětí svěřených do pěstounské péče, důležitost doprovázení dětí po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb,
 • hmotné zabezpečení pěstounů,
 • kazuistiky a případové studie.        
 • otázky a odpovědi, diskuse                                                                                                               
 
Cíle kurzu:

Účastník kurzu získá  poznatky o aplikaci  právních předpisů upravujících formy náhradní výchovy, v občanském zákoníku, zákoně o zvláštních řízeních soudních, zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  a přepisech souvisejících. Pozornost bude zaměřena na přeměnu jednotlivých forem náhradní výchovy a   realizaci pěstounské péče.Právní  předpisy a další související předpisy přinesly mnoho významných změn, které se dotýkají působnosti OSPOD a soudů v rozhodování o pěstounské péči. Aplikace těchto předpisů přináší v praxi  různorodé výklady a OSPOD se setkávají s  problémy jak při rozhodování soudů tak při vlastní realizaci pěstounské péče. Otazníky jsou i při zprostředkování pěstounské péče,přípravě a  výběru pěstounů, kontaktů dětí s vlastní rodinou.Cílem kurzu je také zdůraznit význam sociální práce a spolupráce s pověřenými osobami při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, vzdělávání pěstounů a jejich podpoře a doprovázení. V rámci ČR jsou již známy příklady dobré i negativní praxe, které je prospěšné si předávat a seznamovat se s nimi. 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, očekávání.

2. Aktuality, změny v pracovních předpisech, judikatura, zkušenosti z aplikace právní úpravy

 • Zkušenosti OSPOD, soudů a pověřených osob z aplikace právní úpravy forem náhradní výchovy v občanském zákoníku, zákon o SPOD, zákoně o zvláštních řízeních soudních a dalších souvisejících předpisů, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů.

3. Rozhodování o pěstounské péči

 • Kombinace jednotlivých forem náhradní výchovy, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů, svěřování dětí do pěstounské péče, postavení pěstounů jako jiných osob odpovědných za výchovu, včetně osobně pečujících poručníků.

4. Pomoc a podpora pěstounským rodinám

 • Uzavírání a kontrola dohod, doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů, spolupráce OSPOD a pověřených osob, pomoc při spolupráci s biologickou rodinou, dodprovázení dítěte po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, příklady dobré a negativní praxe.

5. Případové studie, kazuistiky, diskuse

 • Případové studie, kazuistiky.

6. Závěr

 • Diskuse, dotazy účastníků a odpovědi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).