registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení matrik

Variabilní symbol: 1022018
Datum konání: 17.6.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Zdeňka Stránská

Lektorská činnost od roku 2007. Provádí školení budoucích matrikářek, školení budoucích ověřovatelů dle zák. č. 21/2006 Sb., konzultantka knihy Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí (autor PhDr. Jiří Pondělíček). 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků problematiku vedení matrik a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění jejich praktického výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

1.Úvod do problematiky vedení matrik

 • Přehled právních předpisů, včetně aktuálních novel
 • Pohled do historie a na vývoj matričních agend
 • Pojmy
 • Působnost

2.Technický způsob vedení matrik

 • Vedení matrik, technický způsob vedení matrik
 • Oznámení matriční události
 • Podklady pro provedení  zápisu
 • Zápis matriční události, uzavření zápisu
 • Vydání výpisu z matriční knihy
 • Vedení matrik pomocí výpočetní techniky
 • Sbírka listin
 • Nahlížení do matrik a sbírek listin, vydávání výpisů a potvrzení
 • Dodatečné záznamy a změny, opravy, dodatečný zápis
 • Výměna matrik s cizinou, vícejazyčné formuláře
 • Oznamovací povinnosti           

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).