registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Efektivní hospodaření měst a obcí

Variabilní symbol: 0822026
Datum konání: 7.6.2022 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu hospodaření měst a obcí. Dílčí cíle jsou následující: účastník vzdělávání ví, jak aktivně spravovat pohledávky; účastník získá informace pokud jde o rizika a možnosti dluhového financování; naučí se, jak předcházet sankčním platbám.

Program:

1. Aktivní správa pohledávek - přenesená a samostatná působnost

 • Přehled zákonných zmocnění obcí k vymáhání pohledávek např. místních poplatků, pokut, nájmů, následně důraz na konkrétní praxi, ukázky interních směrnic.

2. Majetek jako možný zdroj neefektivity
3. Předcházení sankčním platbám (dotace, zákonné povinnosti)

 • odraz majetku v rozvaze,
 • možnosti analýzy efektivity hospodaření s jednotlivými druhy majetku,
 • vliv majetku na příjmy a výdaje obce,

4. Organizace zřízené obcí – přínos nebo zátěž?

 • možnosti kontroly příspěvkových organizací ze zákona i z praxe,
 • rizika hospodaření obchodních společností s účastí obcí,
 • praktické příklady,

5. Rizika a možnosti dluhového financování

 • současná právní úprava,
 • monitoring,
 • zadlužení ze strany MF ČR,
 • obec jako bankovní klient,

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).