registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

Variabilní symbol: 1522041
Datum konání: 23.6.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Tomčalová

Lektorka působila 5 let na Ministerstvu životního prostředí (odbor posuzování vlivů na životní prostředí). Poté přešla do služeb samospráv, kde se již téměř 10 let věnuje komplexnímu výkonu veřejné správy a samosprávy (územní plánování, odpadové a vodní hospodářství, ochrana přírody, aj.). Působí také jako odborná asistentka SOVAK ČR. Je spoluautorkou publikací (zejména v oblasti odpadového hospodářství) a metodických výkladů, které se týkají vedení krajů v oblasti EIA, a příručky pro členy zastupitelstva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků v vedoucích úředníků aktuální informace k oblasti posuzování vlivů záměru na životní prostředí a objasnění jednotlivých fází procesu EIA. Současně jsou v rámci programu předloženy informace o provázání procesu EIA na stavební zákon.

Program:

Základní právní předpisy v procesu EIA

 • Legislativní změny (novela zákona EIA, novela stavebního zákona).

Úřady příslušné k vedení procesu EIA

 • Ministerstvo životního prostředí
 • krajské úřady

Terminologie v procesu EIA (dle zák. č. 100/2001 Sb.)

 • proces EIA
 • záměr
 • příslušný úřad

Předmět posuzování

 • příloha č. 1 k zákonu 100/2001 Sb.
 • změny záměrů
 • podlimitní záměry

Jednotlivé kroky procesu EIA

 • oznámení podlimitního záměru
 • oznámení
 • závěr zjišťovacího řízení
 • dokumentace
 • posudek
 • veřejné projednání
 • stanovisko

Informační systém EIA
Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).